trešdiena, 2011. gada 21. septembris

MĀKSLAS VALODAS PAMATI

PROGRAMMA:

Mērķis:
 Apgūt mākslas valodas pamatus, iepazīstot dažādus mākslas stilus, to attīstības gaitu. Praktiski vingrinoties, iemācīties saprast un pielietot mākslas valodu un izteikt sevi tajā.

Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība:


Tēmu secība pa mācību gadiem un semestriem

Paredzamais rezultāts  1. semestris.

Mākslas valodas jēdziens.

  1. semestris.
Pirmatnējā māksla. Zīme. Apjoms. Divupe. Ēģipte.
Antīkā māksla. Telpa. Apjoms.


Ir priekšstats par mākslas valodas jēdzienu. Iepazinies ar dažādiem mākslas stiliem raksturīgo. Ir pieredze savu un citu darbu vērtēšanā. Prot veikt praktiskos vingrinājumus dažādās tehnikās pēc paraugiem.

1.    semestris.

Viduslaiki. Zīme. Virsma. Kompozīcija. Krāsa. Telpa. Renesanse.

2. semestris.
Līnija. Kompozīcija. Baroks. Gaisma. Telpa. Apjoms. Rokoko. Virsma. Līnija. Krāsa.


Raksturo un analizē mākslas valodas pamatelementus mākslas darbos. Novērojumos un eksperimentos atklāj mākslas pamatelementu kombināciju plašās iespējas un tehniku daudzveidību. Spēj to radoši pielietot savos darbos. Apzinās kultūrvides
nozīmīgumu.

1. semestris. Modernismi. Līnija. Krāsa. Virsma. Kompozīcija. Telpa.

2. semestris.

Postmodernisms, laikmetīgā māksla. Līnija. Krāsa. Virsma. Kompozīcija. Telpa.


Prot izteikt savu viedokli par mākslas darba saturu. Individuālos pētījumos un eksperimentos atklāj
mākslas valodas pielietojamības plašās iespējas, daudzveidību. Spēj novērtēt būtiskāko un mazāk svarīgo mākslu sintēzē. Izprot savu līdzatbildību kultūrvides saudzēšanā un veidošanā.

Metožu pielietojums secība:

1.posms:
·         darbu mape( portfolio),
·         mācību ekskursija( uz muzeju un t. l.),
·         stāstījums,
·         demonstrējums,
·         stāsta sacerēšana,
·         praktikums,
·         diskusija,
·         spēle.

2.posms :

Visas iepriekšējās+
·         pētījuma,
·         eksperiments,
·         radošs darbs grupās, individuāli.
3.posms :

            Visas iepriekšējās+
·         lekcija,
·         projektu metode,
·         prāta vētra.Kursa apjoms ir aprunājams atbilstoši jūsu vajadzībām. Oriģināli kurss paredzēts 3 gadiem ar režīmu 3 stundas nedēļā. Tomēr, to iespējams koncentrēt.
Pasniedzēja- Dace Broka. Pasniedzējas CV varat skatīt  bloga otrajā lpp. - CV

Kurss notiek Rīgā, Cēsu ielā 8 Terēzes Zaķes mākslas studijā
Maksa, ja izvēlaties kā atsevišķu mācību programmu- 30.-Ls mēnesīTā kā mēs neiesaistamies valsts dotāciju programmās, bet vēlamies, lai arī jums mācību maksa būtu pēc iespējas patīkamāka, piedāvājam vienkāršāko atlaižu sistēmu:
-          Ja atrodat vēl vienu līdznācēju uz Jauniešu mākslas studijām, jūs saņemat 10% atlaidi,
-          ja 2- 25% atlaidi,
-          ja 3- 50%,
-          ja 4- 75%,
-          ja 5- 100%
      
     Lai izdodas!! Būsiet gaidīti!

pieteikties:
macibas@gmail.com
26786611Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru